Vi tilbyder temadage og kursusforløb om følgende:

 

Kommunikation og kropssprog

Personlig gennemslagskraft

Samarbejde og kommunikation

Teamudvikling

Den svære samtale

Konflikthåndtering

APV - Arbejdspladsvurdering

 

Vi har stor erfaring med undervisning og læring og  kan foreslå mange forskellige

veje til at nå de ønskede mål f. eks.:

 

Spejlinger

Historiefortælling

Forumteater

Fremtidsværksted

Caféseminarer

 

Temadage eller kursusforløb skræddersys, så der arbejdes med det som er vigtigt og på

den bedste måde.

 

Stærk kommunikation opstår når der er overensstemmelse mellem intention, krop og ord.

I en organisation kan man arbejde med kommunikation og samarbejde på mange niveauer.

Der er brug for personlig gennemslagskraft, redskaber til den vanskelige samtale, viden og bevidsthed, hvis kommunikation og samarbejde skal lykkes.

I teatrets verden tager vi udgangspunkt i medmenneskelige relationer.

Vi beskæftiger os med at spejle mennesker og sætte fokus på de handlinger, vi foretager os i livet.

Vi - skuespillere og arbejdspsykolog - vil åbne for nye muligheder i kommunikationen på arbejdspladsene eller i organisationen.

 

Målet med arbejdet er at bidrage til større indsigt, gennemslagskraft og klarhed.

 

Rejsescenen har endvidere stor erfaring med at udvikle, lede og koordinere udviklingsprojekter.

 

Læs Ditte Tofteng & Mia Husteds artikel om Teatret i arbejdslivsforskningen

Læs mere om Teknonologirådets projekter om velfærdsinnovation her

 

 

 

Rejsescenen, AOF Greve, Gersagerparken 2-4, 2670 Greve,  tlf.: 2538 0609, e-mail: rejsescenen@rejsescenen.dk

Forsidefoto og web: dizzyBild.dk